- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ پیام راس ویلسون برای مردم افغانستان

آریانانیوز: پیام تصویری راس ویلسون شارژدافیر سفارت امریکا در افغانستان را در ادامه مشاهده کنید…

راس ویلسون: جای افتخار است که خودم را به شما معرفی کنم و من مشتاق بودن در این کشور استم.

همکاران امریكایی ام و من همواره با شما همکار خواهیم بود زیرا افغانستان در راستای تحقق آیندهای که در آن صلح، پیشرفت و دیموکراسی محقق شود، سعی و تلاش می ورزد.