- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ دستاورد حضور خارجی ها در افغانستان

آریانانیوز: دستاورد حضور خارجی ها در افغانستان از سال 2001 عیسوی تاکنون چی بوده است؟