- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ خسارت سنگین کارگران به یک کشتی باربری

آریانانیوز: گذاشتن غلط بار در کشتی باعث بوجود آمدن خسارت سنگین شد…

کارگران یک کشتی باربری، در گذاشتن بار با وزن‌های مختلف، اصول را رعایت نکردند که این مسئله به کج شدن کشتی و سقوط بخشی از بار در بحر منجر شد.