- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیویی جنجالی از دعوای عروس و داماد در سرک

آریانانیوز: دعوای عروس و داماد پیش از شروع زنده گی در سرک…

ویدیو جنجالی دعوای عروس و داماد در سرک ملیون‌ها بازدیدکننده در شبکه‌های اجتماعی داشت. این زوج هنوز زنده گی مشترک خود را آغاز نکردند که خاطره بدی از مراسم قبل از ازدواجشان در ذهن خود ثبت کردند. به نظر خیلی از کاربر‌ان هنوز زمان ازدواج آنها نرسیده است یا مناسب هم نیستند.

این ویدیو توسط شاهدان عینی گرفته شد که مات و مبهوت نظاره‌گر دعوای این زوج بودند. موضوع جالب اینجاست که پس از این فرار، عروس پشیمان شد و قصد بازگشت کرد، اما فایده‌ای نداشت، چون داماد او را ترک کرده بود و عروس مجبور شد تا با یک تکسی به دنبال داماد برود.