- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ تهدید اطفال افغانستان با سلاح!

آریانانیوز: عساکر امریکایی سلاح خود را به سمت اطفال نشانه می روند و نقش یک قهرمان را برای این اطفال بازی می کنند…

این تراژدی تلخ یکی از هزاران نمایش حرفوی دیگر از امریکایی‌هاست.