- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ تغییر موضع عجیب مولوی مجیب الرحمان انصاری

آریانانیوز: مجیب الرحمان انصاری کسی تا دیروز می گفت کرونا مال کفار است و به مسلمان ها کاری ندارد امروز از مردم می خواهد توصیه های داکتران را جدی بگیرند ‌‌و‌ از طریق تیلفون عید مبارکی کنند…

مولوی صاحب دارد آهسته آهسته نورمال می شود.
برای انسانی اندیشیدن هیچگاه دیر نیست.