- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ تجمع زنان شجاع افغان روبروی ارگ در مقابل طالبان

آریانانیوز: زنان شجاع افغان: ما امنیت اجتماعی و سیاسی می خواهیم، ما حق کار، حق تحصیل و حق مشارکت سیاسی می خواهیم…

ما حق خود را می خواهیم، زنان وجود دارند، ما امنیت اجتماعی و سیاسی می خواهیم، ما حق کار، حق تحصیل و حق مشارکت سیاسی می خواهیم. هیچ نظامی نمی تواند زنان را نادیده بگیرد و گلوی آنها را خفه کند. تمام دستاورده های چندین سال ما و حقوق اساسی ما نباید پایمال شود.