- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیویی دیده نشده از برف بازی طالبان!

آریانانیوز: در این ویدیو اعضای طالبان پیش از لشکرکشی برای انجام عملیات به برف بازی مشغول شدند…

بارش برف در افغانستان باعث شد تا مناطق تحت سیطره طالبان سپیدپوش شود.