- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ اهانت عبدالحمید خراسانی به زنان افغان

آریانانیوز: عبدالحمید خراسانی، آمر امنیت پنجشیر در سخنانی زنان معترض در کابل را روسپی خطاب کرد…

عبدالحمید خراسانی آمر امنیت طالبان برای پنجشیر از رهبری طالبان می‌خواهد تا در برابر بانوان معترض سکوت نکنند. او مدعی است که این زنان به دستور استخبارات خارجی به جاده‌ها می‌برآیند.

این در حالی است که گزارشگران خاص سازمان ملل گفته‌اند که سیاستهای طالبان به منزله مجازات دسته جمعی زنان و دختران است.

سازمان ملل می‌گوید استراتژی بازداشتن زنان و دختران از کار و تحصیل، آنها را به سمت فقر همگانی می‌راند.

گزارشگران خاص این سازمان گفته‌اند که طالبان سیاست‌های تبعیض‌آمیز و حذف زنان را از طریق جلوگیری از بازگشت آنان برسر کار، لزوم همراهی محرم مرد درمکان‌های عمومی، ممنوعیت استفاده زنان از حمل و نقل همگانی بدون همراهی مردان و وضع مقررات سختگیرانه درمورد نحوه پوشش زنان و دختران عملی می‌کنند.

گزارش افزوده که نگرانی در مورد زنان عضو اقلیت‌های قومی و زبانی مانند هزاره‌ها، تاجیک‌ها، هندوها و اقلیت‌های دیگر شدیدتر است. شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفته‌است که در شرایط کنونی خطر سوء استفاده از زنان و دختران، به شمول قاچاق آنان به منظور ازدواج زیر سن و اجباری، بهره‌کشی جنسی و کار اجباری افزایش یافته است.

گفتنی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه به مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در بسیاری ولایت ها اجازه فعالیت ندادند.

همچنین طالبان به پوهنتون های دولتی نیز اجازه بازگشایی دوازه های شان را نداده و زنان را از کار در ادارات دولتی منع کرده اند.