- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ انهدام تجهیزات طالبان در غزنی

آریانانیوز: قراگاه ها، فابریکه های کلان مواد مخدر و ماین سازی طالبان در غزنی تخریب گردید…

قهرمانان کندک هشتم کوماندو عملیات شبانه را در مربوطات ولسوالی مقر ولایت غزنی اجرا نمودند که در نتیجه ۱ قرارگاه مهم تروریستان، ۱ دیپوی مهمات و تجهیزات، ۱ فابریکه ماین سازی، ۲ فابریکه پروسس مواد مخدر و ۱ زندان طالبان بدون محبوس کشف و تخریب گردید.

همچنان در این عملیات مقدار زیاد مواد انفجاری، ۲ موترسایکل، ۱ موتر فولدر و تعداد زیاد از تجهیزات والبسه باب نظامی بدست نیروهای کماندو افتاد.