- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اولین ویدیو از انفجار امروز کابل بالای سفارت عراق

اولین ویدیو از انفجار امروز کابل بالای سفارت عراق

یک مهاجم خودش را در مقابل درب ورودی سفارت عراق منفجر کرده و سپس پنج مهاجم دیگر وارد تعمیر سفارت شدند.

داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.