- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ احساس قلبی وطندوستی یک هموطن سیک

آریانانیوز: هموطن سیک: اگر تمام دنيا را برای مه بدهید از افغانستان تير نمیشم…