- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ نگرانی آریانا سعید از برگشت طالبان به نظام افغانستان

آریانانیوز: پروسه صلح و احتمال برگشت طالبان به نظام افغانستان آریانا سعید را نگران ساخته است…