- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ مستند گفتگو با خانواده یکی از شهدای مسجد جوادیه هرات

مستند گفتگو با خانواده شهید محمد حسین کریمی، یکی از شهدای مسجد جوادیه هرات