- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

سخنان آتشین رییس حج و اوقاف فاریاب خطاب به طالبان

آریانانیوز: سخنان آتشین رییس حج و اوقاف فاریاب به طالبان: آدم کشی بس کنید این جهاد نیست…