- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ لحظه درگیری شدید میان مظاهره کننده گان در امریکا

ویدیویی از صحنه درگیری شدید در میان مظاهره کننده گان افراطی در امریکا

این اتفاق شنبه و پس از آن رخ داد که پولیس در حال متفرق کردن درگیری میان گروه‌های راستگرای افراطی و مخالفان نژادپرستی بود.

یورونیوز گزارش داد، حمل آشکار سلاح توسط افراط‌گرایانی که لباس‌های شبه نظامی به تن داشتند و شعارهای نژادپرستانه می دادند، واکنش مخالفانی که از مناطق اطراف به شارلوتزویل آمده بودند را برانگیخت و هر دو طرف به سمت هم اشیای مختلف پرتاب کردند.