- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ دادخواهی برای تامین امنیت مردم بهسود ولایت میدان وردک

آریانانیوز: دادخواهی باشنده گان کابل برای تامین امنیت مردم بی دفاع بهسود ولایت میدان وردک…

باشنده گان کابل و مسوولان محلی ولایت میدان وردک از حمله تهاجمی گروه طالبان به همکاری کوچی ها بالای ولسوالی بهسود این ولایت انتقاد دارند.
مردم بهسود ولایت میدان وردک از ناامنی در مناطق هزاره نشین، عدم مشارکت آنان در ادارات دولتی و برخوردهای تبعیض آمیز ادارات دولتی به سطوح آمده اند.