چند خبر كوتاه از آسیای

  • چند خبر كوتاه از آسیای میانه

    استفاده محدود از پتانسیل انرژی در قرقیزستان، آغاز ساخت یك سد در شمال تركمنستان و آغاز مونتاژ یك خودرو جدید تا سال 2013 در قزاقستان…

    دوشنبه, 17 دلو , 1390