چاینکی

  • ویدیو چاینکی بچه بروت کابل 226x145 - ویدیو/ چاینکی بچه بروت در کابل

    ویدیو/ چاینکی بچه بروت در کابل

    آریانانیوز: چاینکی بچه بروت در کوچه کاه‌فروشی کابل است. این رستورانت از هفتاد سال بدینسو چاینکی تهیه می‌کند…

    پنجشنبه, 3 دلو , 1398