شاروال هرات

  • هرات2 226x145 - جنجال شاروال هرات در فیسبوک بر سر ایران

    جنجال شاروال هرات در فیسبوک بر سر ایران

    آریانانیوز: به گزارش روزنامه 8 صبح، به تازه‌گی فضای مجازی خاصتاً صفحات کاربران هراتی از عصر روز شنبه مملو واکنش‌ در برابر یک دیدگاه شاروال…

    دوشنبه, 8 دلو , 1397