دارایی

  • اشرف غنی 2 226x145 - آغاز ثبت دارایی ‌های مقام های حکومتی

    آغاز ثبت دارایی ‌های مقام های حکومتی

    آریانانیوز: به گفته رییس اداره ثبت و بررسی‌ها، دارایی‌های مقام‌های حکومتی سه مرحله را دربر می‌گیرد که شامل ثبت، نشر و بررسی می‌شود…

    شنبه, 22 سپتامبر , 2018