خبر كوتاه

  • چند خبر كوتاه از الجزایر

      حضور شركت های هندی در الجزایر، همایش مشترك اقتصادی الجزایر و فرانسه ، درخواست لغو حالت فوق العاده ، همایش مبارزه با تروریسم ،…

    پنجشنبه, ۱۸ جوزا , ۱۳۹۱