- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

مبلغ قرارداد ارزشمندترین بازیکن NBA مشخص شد

آریانانیوز: قرارداد ینیس انتتوکومپو، ارزشمندترین بازیکن NBA برای 5 سال دیگر با ملواکی تمدید شد…

ینیس انتتوکومپو که برای دومین بار پیاپی به حیث ارزشمندترین بازیکن NBA شناخته شد، قرارداد خود را برای 5 سال دیگر با ملواکی باکس تمدید کرد. ارزش این قرارداد 228 ملیون دالر است.

انتتوکومپو پس از عقد قرارداد گفت: ملواکی خانه من است، اینجا شهر من است. خوشبختم که می‌توانم برای 5 سال آینده عضوی از ملواکی باکس باشم و نمایش ادامه دارد.