- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ورود اعضای تیم ملی کرکت زیر نزده سال به بنگله دیش

آریانانیوز: شماری از اعضای تیم ملی کرکت زیر نزده سال افغانستان به بنگله دیش رسیدند…

پس از ورود طالبان به کابل در پانزدهم ماه آگست، این نخستین سفر کرکت بازان افغان به بیرون از افغانستان است.

به گزارش آژانس خبررسانی فرانس پرس، کرکت بورد بنگله دیش گفته است که ۸ کرکت باز افغان به داکه رسیدند و دیگران‌شان در ترکیب دو گروه نیز خواهند رسید.

این تیم با حریف بنگله دیش اش پنج مسابقۀ یک روزه و یک مسابقۀ چهار روزه انجام خواهند داد.

این بازی‌ها در دهم سپتمبر آغاز می‌شود و تا بیست و پنجم سپتمبر ادامه خواهد یافت.