- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

مساعدت مالی 405 ملیون دالری بانک توسعه آسیایی با افغانستان

آریانانیوز: بانک توسعه آسیایی 405 ملیون دالر کمک مالی برای حمایت از امنیت غذایی و ارایه خدمات ضروری صحی و آموزشی برای مردم افغانستان تصویب کرده است…

این کمک مالی مستقیم به چهار آژانس سازمان ملل متحد که در افغانستان حضور دارند، برای حمایت فوری بشردوستانه در مقابله با بحران بی‌سابقه فراهم شده است.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل، در افغانستان حدود 22.8 ملیون نفر در معرض خطر ناامنی غذایی شدید هستند.

براین اساس برنامه‌ جهانی غذا و سازمان خوراک و زراعتی، ملل متحد به ترتیب 135 و 65 ملیون دالر دریافت خواهند کرد.

این بودیجه تامین غذای اضطراری برای بیش از 80 هزار نفر و تهیه کود و تجهیزات زراعتی کوچک را برای حدود 390 هزار خانوار فراهم می‌کند و حدود 168 هزار تن تحت پوشش برنامه‌های غذا در برابر کار و پول نقد در برابر کار قرار خواهند گرفت.

همچنین صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد 200 ملیون دالر برای مراقبت‌های اولیه صحی و خدمات ضروری شفاخانه‌ای دریافت خواهد کرد که حدود 5.3 ملیون تن را پوشش می‌دهد.

گفتنی است که این کمک‌ها توسط صندوق توسعه آسیایی تمویل می‌شود که به فقیرترین و آسیب پذیرترین کشورهای عضو بانک توسعه آسیایی کمک مالی اهدا می‌کند.