- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

همخوابی یک زن با پسر 13 ساله اش!

آریانانیوز: خدیجه پس از دستگیری مدعی شد که قصدش از این کار با پسر ۱۳ ساله اش این بود که او را با دنیای زنانه و آناتومی بدنشان آشنا کند…

بر اساس گزارش وزارت امور داخله، خدیجه پس از دستگیری مدعی بود که قصدش از این کار با پسر ۱۳ ساله اش این بود که او را با دنیای زنانه و آناتومی بدنشان آشنا کند و به او بفهماند که در آینده با زنان چگونه برخورد کند.

پسر نوجوان که چندین ماه همخواب مادرش بود پس از این که از مادرش خسته و دل زده شد با مراجعه به اداره پولیس شکایتش را مطرح کرد.

اسد به پولیس گفت که پس از همخوابی های متعدد با مادرش احساس دل مردگی و پیری می کند و حس می کند که به خاطر تفاوت سن ۳۰ ساله بین خود و مادرش و رابطه بینشان از زنان و دنیای آن ها بیزار شده است.

پس از شکایت اسد به اداره پولیس خدیجه دستگیر و پس از استنطاق های اولیه به بازداشتگاه منتقل شد.