- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

سوء استفاده جنسی از اطفال؛ حقیقتی تلخ اما واقعی در هرات!

آریانانیوز: مسوولین کمسیون حقوق بشر در ولایت هرات می‌گویند که اطفال خیابانی علاوه بر انجام کارهای شاقه از سوی افراد سودجو مورد سوء استفاده و آزار جنسی قرار می‌گیرند.

عبدالقادر رحیمی، رییس کمسیون مستقل حقوق بشر هرات گفته است: از طرف شب اطفال دختر در اماکن مزدحم دست به تکدی‌گری میزنند و گاهی مورد سو استفاده جنسی قرار می‌گیرند که در این میان از سوی حکومت و سایر نهادها توجه چندانی به آنان صورت نمی‌گیرد.

رییس کمسیون حقوق بشر هرات همچنان از موارد قاچاق این اطفال توسط قاچاق‌چیان انسان خبر داده است. او گفته است: یک نمونه ای داشتیم که اطفال بخاطر شتر سواری به کشورهای عربی برده شده بودند که دوباره به افغانستان برگشتانده شدند.

با این حال، مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی هرات گفته اند که حدود 10 هزار طفل خیابانی در این ولایت وجود دارند و از سوی حکومت مرکزی بودیجه‌یی برای رسیده‌گی به آن‌ها در نظر گرفته نشده است.