- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

سرگردانی هزاران تن در گذرگاه بسته سپین بولدک

آریانانیوز: در مرز سپین بولدک و چمن، هزاران تن باز هم منتظر ماندند تا برای‌شان اجازه رفت و آمد داده شود…

یک روز پیش از این، گذرگاه سپین بولدک باز شد و تعهد هم صورت گرفت که بار دیگر بسته نمی‌شود.

در کنار مردم، صد‌ها موتر هم در مرز گیر مانده اند.

اخیراً پاکستان، گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک را به روی مسافران و موتر‌های باربری برای چندین هفته بست.

اما چهارشنبه گذشته، همزمان با سفر شاه محمود قریشی وزیر امور خارجۀ پاکستان به کابل، گذرگاه تورخم باز شد.

تاجران و باغداران افغان می‌گویند که بنابر بسته ماندن مرز‌ها از جانب پاکستان، ملیون‌ها دالر زیانمند شده اند.