- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

دیدار رییس جمهور غنی با هموطنان اهل هنود و سیک

آریانانیوز: رییس جمهور کشورمان پیش از چاشت امروز دوشنبه با شماری از هموطنان اهل هنود و سیک  دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، عبدالسبحان رووف معاون ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، حکم رییس جمهور غنی را در خصوص رسیدگی به مطالبات هموطنان اهل هنود و سیک افغانستان مبنی بر اتخاذ تدابیر جهت تامین مصئونیت و فراهم نمودن زمینه اجرای مراسم مذهبی، قرائت نمود.

مطابق این حکم، اداره مستقل ارگان های محل و ادارات ذیربط، ساحه تجارتی ملکیت شاروالی ننگرهار جوار درمسال اهل هنود و سیک را به منظور تامین مصئونیت ساحه مذهبی آنان در بدل قیمت به نرخ بازار آزاد، بعد از طی مراحل قانونی به آنها به فروش برسانند و استفاده تجارتی از ساحه مذکور ممنوع می باشد.

همچنان بر اساس این حکم، اداره مستقل اراضی مکلف شده است تا قرارداد اجاره زمین تحت نام کوتی‌باغ  واقع قریه سلطان‌پور ولسوالی سرخ‌رود ننگرهار را مطابق مواد قرارداد اجاره فعلی با جانب اجاره گیرنده به دلیل واگذاری آن به جانب اهل هنود و سیک جهت استفاد مذهبی، فسخ نماید.

به همین ترتیب در این حکم، اداره مستقل اراضی مکلف شده است تا حسابات قبلی باغ مذکور را با جانب اهل هنود و سیک تصفیه و قرارداد اجارۀ آن را جهت ادای مراسم مذهبی با اهل هنود و سیک، طی مراحل قانونی نماید.

سپس انارکلی هنریار نماینده اهل هنود در مجلس سنا صحبت‌ کرد و ضمن تشکری از حکم رییس جمهور، گفت که ما از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که جان‌های شان را برای آرامش ما سپر قرار داده اند، تشکری می کنیم و هیچ فردی آنان را فراموش نخواهیم کرد.

هنریار ضمن اینکه از اعلام استراتیژی جدید امریکا، حمایت خویش را ابراز کرده، گفت که پروسه خریداری ماشین های شمشان (آتش سپاری اجساد) تسریع شود و به مشکل تذکره تابعیت مهاجرین اهل هنود و سیک افغان در آلمان، رسیدگی صورت گیرد. وی افزود که به بازسازی و ثبت و راجستر محلات مذهبی، جوانان اهل هنود و سیک در امتحان کانکور و گرودواره ها در خوست و لغمان توجه شود.

انارکلی هنریار خطاب به رییس جمهور گفت که اهل هنود و سیک همواره حامی دولت بوده و شما همیشه به آنان و سایر مردم افغانستان توجه داشته اید.

بعداً رویل سینگ به نمایندگی از سیک ها و بنسری لعل به نمایندگی از هندوها صحبت کردند و مشکلات اهل هنود و سیک را در عرصه های مختلف، مطرح نمودند.

رویل سینگ به نمایندگی از شورای سرتاسری هندو باوران و سیک های افغانستان، از توجه رییس جمهور به آنان تشکری کرده گفت که همین اکنون ۶۴ گرودواره و ۱۸ مندر داریم و شماری از جایدادهای ما با قباله های جعلی به فروش رسیده اند.

وی از رییس جمهور خواست تا از این پس جایدادهای آنان در مشوره با شورای سرتاسری هندو باوران و سیک های افغانستان به فروش برسد و از غصب زمین های آنان جلوگیری صورت گیرد.

بنسری لعل به نمایندگی از هندوها صحبت کرده گفت که ما از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که شب و روز در خدمت مردم قرار دارند، حمایت می کنیم. وی با اشاره به مشکلات اهل هنود و سیک های افغانستان بخصوص غصب زمین های شان، خواهان حل این مشکلات گردید.

بنسری لعل گفت که این وطن، مادر همه ماست و ما افغان های داخل و خارج کشور با شجاعت و دلیری از آن حفاظت می کنیم.

رییس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات هموطنان اهل هنود و سیک، ضمن خوش آمدید به آنان، گفت که آزادی مذهبی در چارچوب قانون، حق مردم افغانستان است و اهل هنود و سیک سابقه طولانی تاریخی و نقش فعال در عرصه های مختلف بخصوص رشد اقتصادی کشور داشته اند.

رییس جمهور از حمایت هموطنان اهل هنود و سیک از دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و همچنان اتکای آنان به قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور، تشکری کرد.

محمد اشرف غنی گفت که این حکم یک پیام دارد و آن اینکه اماکن مذهبی مورد غصب قرار گرفته نمی تواند. وی از شخصیت بابه نانک به عنوان شخصیت مذهبی و تاریخی، یاد کرد.

رییس جمهور با اشاره به خواست ها و پیشنهادات هموطنان اهل هنود و سیک گفت که پروسه تدارکاتی بخاطر حل مشکلات تان در عرصه های مختلف تسریع می شود و روند خریداری دستگاه های شمشان بر اساس خواست تان، از سوی دولت صورت خواهد گرفت.

وی برای حل مشکل تذکره تابعیت مهاجرین اهل هنود و سیک در آلمان، گفت که در این خصوص تدابیر لازم گرفته می شود.

رییس جمهور گفت که لست جایدادهای تان را ترتیب نموده، همراه با پیشنهادات تان ارائه کنید و از این پس هیچ کسی نمی تواند جایدادهای تان را بدون تصدیق شورای سرتاسری هندو باوران و سیک های افغانستان، به فروش برساند و مکان های مذهبی که به نام افراد ثبت اند، باید به نام نهادها ثبت و راجستر شوند.

رییس جمهور غنی به والی غزنی و مسئولین مربوطه ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری هدایت داد تا بخاطر جلوگیری از تخریب اماکن اهل هنود و سیک که در آن ولایت و همچنان ساحه ملکیت اهل هنود که به پارک مبدل شده است، اقدامات عاجل قانونی را روی دست گیرند.

در اخیر این دیدار، شماری از نمایندگان اهل هنود و سیک، دستار اعزاز را بر سر رییس جمهور گذاشتند و یک قبضه شمشیر را به عنوان تحفه، به وی اهدا کردند.