30 اسد 1396 - همه اخبار, اجتماعی

بیش از 200 نفر جهت بست های کمبود وزارت معادن وپترولیم به رقابت پرداختند

اخذ امتحان

آریانا نیوز: امتحان بست های کمبود وزارت معادن وپترولیم از طریق رقابت آزاد اخذ گردید.

به منظور آوردن اصلاحات و سپردن کار به اهل کار و جذب افراد واجد شرایط به اساس لیاقت و شایستگی در بست های کمبود از طریق رقابت آزاد امتحان بیش از بیست بست خالی وزارت معادن و پترولیم اخذ گردید.

دراین امتحان که بیش از 200 نفر علاقه مند واجد شرایط اشتراک داشتند، امتحان آنان با حضور داشت رهبری و هیئت کمیته امتحانات وزارت معادن و پترولیم در تالار موزیم جیولوجی این وزارت اخذ گردیدکه  از جمله 20 نفر از افرادی که آزمون را موفقانه سپری و نمرات معیاری را اخذ نمایند جذب میگردند.

بیشتر بخوانید  پیام دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان
همرسانی کنید!