تجمع اعتراضی مهاجرین افغان در مقابل دفتر سازمان ملل در اندونیزیا

تجمع اعتراضی مهاجرین افغان در مقابل دفتر سازمان ملل در اندونیزیا

آریانا نیوز: این مهاجرین که برای دومین هفته پیامی در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر مکاسار اندونیزیا تجمع می‌کنند، خواستار رسیده‌گی به دوسیه‌های مهاجرتی شان از سوی مسوولان سازمان ملل متحد استند…

شماری از مهاجرین افغان در اعتراض به عدم رسیده‌گی به درخواستی‌های پناهنده گی خود، در مقابل دفتر سازمان ملل در اندونیزیا تظاهرات کردند.

این مهاجرین برای دومین هفته پیامی در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر مکاسار اندونیزیا تجمع می‌کنند؛ اما آنان می‌گویند که مقام‌های سازمان ملل، هیچ گونه توجهی به وضعیت شان ندارند.

این معترضان خواستار رسیده‌گی به دوسیه‌های مهاجرتی شان از سوی مسوولان سازمان ملل متحد هستند.

گفتنی است که بسیاری از مهاجرین افغان در اندونیزیا بیشتر از 10 سال می‌شود که در این کشور به نحوی در اسارت گرفته شده و به دوسیه‌های مهاجرتی آنان رسیده‌گی نمی‌شود.

این مهاجرین خاصتاً در دو سال گذشته بارها صدای اعتراض شان بلند شده؛ اما هیچ نهاد مسوول خاصتاً سازمان مهاجرت بین‌المللی به درخواست آنان رسیده‌گی نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید  دونالد ترمپ: خروج امریکا از افغانستان یک فرار شرم آور بود!
همرسانی کنید!