- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

جزییات گفتگوی حامد کرزی با شبکۀ تلویزیونی جهانی چین

آریانانیوز: رییس‌جمهور پیشین کشور که برای اشتراک در یک نشست به چین رفته است، در گفت وگو با شبکۀ تلویزیونی جهانی چین می‌گوید که…

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور که برای اشتراک در یک نشست به چین رفته است، در گفت وگو با شبکۀ تلویزیونی جهانی چین می‌گوید که تلاش‌های امریکا برای صلح زمانی موفق خواهند بود که افغانستان سهمش را به گونۀ کامل و مستقل در این روند داشته باشد.

رییس جمهور پیشین، تأکید می‌ورزد که قدرت‌های منطقه نیز باید در روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان صادقانه همکاری کنند.

آقای کرزی، می‌گوید که مردم افغانستان باید مسؤولیت روند صلح را داشته باشند: ابتکار اخیر ایالات متحده برای صلح در افغانستان تنها هنگامی نتیجه بخش خواهد بود که به گونۀ کامل مردم افغانستان را درنظر بگیرد و آنان مسؤول آن باشند. و نیز همکاری صادقانه از قدرت‌های بزرگ که همسایه‌های مان استند در این راستا دیده شود. به گونۀ مثال چین و روسیه در همسایگی مان ابر قدرت‌های جهانی استند.

رییس‌جمهور پیشین، همچنان نقش سازمان همکاری‌های شانگهای را در پیکار با هراس افگنی و رسیدن به صلح در افغانستان مهم می‌داند: ما خرسند استیم که هر سه قدرت بزرگ منطقه یعنی چین، روسیه و هند بخشی از سازمان همکاری‌های شانگهای استند. پاکستان، کشورهای آسیای میانه و ترکیه و نیز ایران بخشی آن استند وافغانستان عضو ناظر این سازمان است. پس ما این را همچون یک انکشاف مثبت می‌نگریم و آرزو داریم که با همکاری سازنده در این سازمان، افغانستان یکی از نخستین بهره برداران سازمان شانگهای خواهد بود.

حامد کرزی، می‌گوید که افغان‌ها خواهان گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های پاکستان با چین است و انتظار دارند دوستی میان این کشورها باعث پیکار موثر با تندروی گردد.