بخش : اجتماعی, مطالب خواندنی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, ۱۷ سنبله , ۱۴۰۰ لینک کوتاه خبر :

شیران پنجشیر

احمد مسعود 2 550x295 - شیران پنجشیر

آریانانیوز: درد دلی در قالب شعر تقدیم به دلاوران و مبارزان پنجشیر...


شعر شیران پنجشیر توسط شاعری با تخلص مهیار، برای خبرگزاری آریانانیوز ارسال شده است:

شیران پنجشیر

ای کوه سر فرازم ای خاک سربزیرم          میگیرمت در آغوش تا جان دهم بمیرم

مظلوم تر ز مائی ,ای خاک سرزمینم           حق تورا ز دشمن ,من عاقبت بگیرم

من شیر پنجشیرم کی می گریزم از ترس       هرگز مباد دشمن ,غافل کند اسیرم

پشتم همیشه گرم است بر کابل و هراتم              برغور و قندهارم ,بر زابل دلیرم

بر فاریاب و میمند بر نیمروز و هلمند                بر بامیان ,سمنگان ,بر بلخ دلپذیرم

بر جوزجان و غزنی ,خاک جلال اباد                   بر بامیان و بغلان ,کندوز بی نظیرم

برکُنّرو سمنگان و برآن مزار ایمان                   برخطه بدخشان آن خاک گوشه گیرم

بر بادغیس و لوگر ,بر پکتیا و پروان             هم برفراه و هم خوست هم برتخار شیرم

من شیر پنجشیرم اِستاده ام در اینجا                    از بهر خاک میهن همواره ناگزیرم

تا بود این چنین بود مسعود و شاه مسعود        گفتند کی ز دشمن ذلت همی پذیرم

یاری کن ای برادر خاک وطن به سختی              هرگز مگو که دیرست یا ناتوان و پیرم

از پا اگر فتادم ,جانم فدایت ای دوست                در جای جای میهن برگو تو ذکر خیرم

مهیار

سنبله-1400 هجری خورشیدی

همرسانی کنید!