- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تجاوز جنسی پاکستانی ها به دختران سیک!

آریانانیوز: این جنایکتاران چندین دهه دختران سیک را در بریتانیا مورد تجاوز جنسی قرار می دادند و سپس آنها را مجبور به پذیرفتن شغل فحشا می کردند…

به نقل دیلی میل، باند جنایتکار متشکل از مهاجرین سالهای متمادی دختران زیر سن قانونی را در بریتانیا مورد تجاوز جنسی قرار می دادند و به طور هدفمند شکار خود را از میان دختران سیک جستجو می کردند.
این در گزارش از سوی انجمن کمک و توانبخشی سیک ها اعلام شده است، گفته شده است که بیشترین جنایتکاران مهاجر پاکستانی هستند.
این جنایکتاران چندین دهه دختران سیک را در بریتانیا مورد تجاوز جنسی قرار می دادند و سپس آنها را مجبور به پذیرفتن شغل فحشا می کردند.
دراین گزارش بیان شده که پولیس عمداً شکایات قربانیان را نادیده گرفته و به دلیل سیاسی بودن موضوع را پنهان نگه می داشتند.
به گفته انجمن کمک و توانبخشی، پاکستانی ها توجه دختران را با استفاده از لباس های قیمتی و موتر های گرانبها به خود جذب کرده و سپس آنها را برای استفاده جنسی به اعضای خانواده خود می سپردند.
علیرغم آنکه چنین جنایاتی علیه زنان سفید پوست بریتانیا از سال 2012 به این سو آشکار شده است، آما چنین جرایم علیه دختران سیک در بریتانیا سال ها است که نادیده گرفته می‌شود.
به گفته رهبری جامعه سیک در بریتانیا، این همه جنایات از سالهای 1960 آغاز شده است و اکثر اعضای باند جنایکار پاکستانی هستند.
شایان ذکر است که اجاره اتاق در ازای خدمات جنسی از سوی بسیاری از فعالان اجتماعی به عنوان یک تهدید و خطر رو به رشد دیده می شود، خطری که محصول بحران مسکن در بریتانیاست و جوانانی که به واسطه هزینه‌های سنگین قادر به یافتن مکانی برای زندگی هستند، به شکار این دام می افتند.
این مشکل به طور خاص در شهرهای دانشگاهی جلب توجه می کند، جایی که زنان جوان طعمه اصلی صاحب خانه ها هستند. گرچه دیوید لیدینگتون، وزیر عدلیه بریتانیا، سال گذشته گفت که آگهی‌های این چنینی طبق قانون جرایم جنسی جرم هستند، لیکن فضایی از یاس در قبال بی‌عملی دولت در برابر چنین پدیده‌ای در فعالان اجتماعی بریتانیا ایجاد شده است.