گزارش ادارۀ امور پناهنده گان اتحادیه اروپا از وضعیت پناهنده گی افغان‌ها در سال ۲۰۲۳

گزارش ادارۀ امور پناهنده گان اتحادیه اروپا از وضعیت پناهنده گی افغان‌ها در سال ۲۰۲۳

آریانا نیوز: در گزارش اخیر این اداره گفته شده که در سال ۲۰۲۳ عیسوی، افغان ها حدود ۱۱۸ هزار درخواست پناهنده گی را در کشورهای اتحادیه اروپا تسلیم کرده اند که نسبت به سال گذشته ۱۲ فیصد کاهش را نشان می دهد…

ادارۀ امور پناهنده گان اتحادیه اروپا می گوید، زنان، دختران و سایر گروه های آسیب پذیر همچنان در معرض خطر آزار و اذیت در افغانستان قرار دارند.

در گزارش اخیر این اداره که در ریلیف ویب، نشریه سازمان ملل متحد، نشر شد گفته شده که در سال ۲۰۲۳ عیسوی، افغان ها حدود ۱۱۸ هزار درخواست پناهنده گی را در کشورهای اتحادیه اروپا تسلیم کرده اند که نسبت به سال گذشته ۱۲ فیصد کاهش را نشان می دهد.

در این گزارش آمده است که بیش از یک پنجم همۀ متقاضیان پناهنده گی، زنان و دختران افغان بوده اند.

براساس این گزارش، جرمنی همچنان کشور مقصد اصلی پناهجویان افغان باقی مانده و رقم پذیرفته شدن افغان ها در کشورهای اتحادیۀ اروپا ۵۵ فیصد بود، به این معنی که به حدود نصف متقاضیان، پناهنده گی داده شده است.

 

بیشتر بخوانید  سخنان سخنگو و رییس هیئت گروه طالبان در سومین نشست دوحه
همرسانی کنید!