- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

کاریکاتور/ عامل راه اندازی جنگ قومی مذهبی در افغانستان

آریانانیوز: آیا حکمتیار آلت دست پاکستان برای راه اندازی جنگ قومی مذهبی در افغانستان می باشد؟