- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

کاریکاتور/ بگذار کمی نفس بکشیم!

آریانانیوز: قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی از کشور به پاکستان با واکنش‌های تند باشنده گان کشور روبه رو شده است…

بر بنیاد سندهایی که نشر شده ۳۲ دستگاه تنفس مصنوعی از وزارت صحت عامه کشور به پاکستان قاچاق شده اند.

این دستگاه‌ها از وزارت صحت عامه دزدی شده اند و از ۱۸ هزار دالر تا ۲۵ هزار دالر ارزش دارند.