- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

عکس/ اعتصاب پیلوتان در بریتانیا

آریانانیوز: در نتیجه این اعتصاب شرکت هوایی بریتیش ایرویز بریتانیا همه پروازهای خود را لغو کرد…

شرکت هوایی بریتیش ایرویز بریتانیا همه پروازهای خود در روز اول از اعتصاب گسترده پیلوتان این شرکت لغو کرد.