- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصویر/ موتر تست کرونا در نیپال

آریانانیوز: کشور نیپال برای انجام تست کرونا از باشنده گان، موترهای مخصوصی را در سطح شهر مستقر کرده است…