- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصویر/ تداوم کشت مواد مخدر در افغانستان

آریانانیوز: دهقانان افغان این روزها به خاطر تحریم امریکا و نبود کشت جایگزین همچنان به کشت مواد مخدر ادامه می دهند…

بر اساس گزارش یک شبکه انگلیسی با وجود اینکه طالبان در دوره قبلی حکومت به موفقیت هایی در زمینه ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان دست یافت اما در حال حاضر به دلیل تحریم های امریکا و نبود کشت جایگزین با دشواری های زیادی در این زمینه مواجه است.