- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصویر/ بازداشت مدیر ساختمانی شاروالی ننگرهار

آریانانیوز: انجینر شفیق الله مدیر ساختمانی شاروالی ننگرهار در پیوند به گرفتن ده هزار افغانی رشوه بالفعل بازداشت شد…