- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصویر/ فروش سلاح در روزهای کرونایی

آریانانیوز: بازار فروش سلاح در امریکا داغ است…

اسلحه فروشی‌ها با وجود شرایط اضطرار ملی در امریکا فعالیت مستمر دارند.