- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصویر/ فداکاری پیرزن ۹۰ ساله مبتلا به کرونا

آریانانیوز: بانوی ۹۰ ساله مبتلا به مریضی کرونا استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی را نپذیرفت…

سوزان هولارتس، بانوی90 ساله بلجیمی استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی را نپذیرفت و به داکترانش گفت: دستگاه را به جوان‌ها بدهید، من زنده گی زیبایی داشته ام. او بر اثر کرونا درگذشت.