- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصویر/ دستگیری یک‌ پیرمرد به اتهام همکاری با جبهه‌ مقاومت

آریانانیوز: منابع می‌گویند که طالبان یک چوپان به‌نام عبدالعلی را از ولسوالی ورسج تخار که به‌خاطر محافظت از گوسفندانش همیشه با خودش کمره حمل می‌کند‌؛ زیر نام رصدکردن چرخ‌بال‌‌های شان بازداشت و شکنجه کرده‌اند…