- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصویر/ نتیجه حضور خارجی ها در ۲۰ سال اخیر در افغانستان

آریانانیوز: سه ملیون معتاد نتیجه حضور خارجی ها در ۲۰ سال اخیر در افغانستان و کسب درآمد طالبان از مواد مخدر می باشد…