- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصویر/ ترس مقامات جرمنی و هالند از حضور در میان طالبان

آریانانیوز: تصویری از سفیر جرمنی در افعانستان و جاسپر ویک نماینده خاص هالند برای افغانستان، در جریان دیدار از کابل…

نماینده گان خاص دولت‌های جرمنی و هالند در دیدار شان از کابل، واسکت ضد مرمی پوشیده‌اند.