- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویر/ جزیره مارها

آریانانیوز: در برازیل جزیره ای وجود دارد به نام جزیره مارها، در این جزیره در هر متر مربع ۵ مار زنده گی می‌کند…