- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویری از تونل‌های زیرزمینی داعش

آریانانیوز: شبکه تونل‌های زیرزمینی تروریست ها در حلب کشف شد…

تصاویری از کشف شبکه تونل‌های زیرزمینی تروریست‌ها در تل العیس حلب در رسانه های سوری نشر شد.