- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویر : اولین تلویزیون مخصوص زنان در افغانستان

اولین تلویزیون مخصوص زنان در افغانستان نشراتش را آغاز کرده است. تقریبا تمام برنامه‌های این تلویزیون در محور موضوعات زنان می‌چرخد.

این تلویزیون برنامه‌های مختلف کولتوری، هنری، سیاسی و اجتماعی دارد.
این تلویزیون با ۷۰ کارمند که ۴۸ نفر آنها زن هستند، یک تلویزیون خصوصی است. مسئولان آن می‌گویند حمایت معنوی افراد مطرحی را با خود دارد.