- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویر/ تظاهرات امروز جنبش رستاخیز

جنبش رستاخيز تغيير باري ديگر امروز به سرک هاي كابل آمدند و خواهان بركناري حنيف اتمر استند.